Vikten av hemförsäkring och risker i köket

|

Hemförsäkring och risker – Alla behöver en hemförsäkring oavsett om du bor i en lägenhet, villa, studentrum eller om du är inneboende. Trots att det inte finns en lag på en hemförsäkring är det något du borde ha. En olycka händer lätt, och speciellt i köket finns det många risker med både brandskador och vattenskador.

Om olyckan är framme och du inte har en hemförsäkring kommer du inte få ersättning för saker som du har förlorat. Var det du som var orsaken till olyckan och om det påverkade dina grannar kan du också bli ersättningsskyldig. En hemförsäkring kan täcka allt detta.  Vårt kök är fullt med risker, men vi kan arbeta aktivt för att förhindra dessa.

Att tänka på vid val av hemförsäkring

För att hitta den bästa hemförsäkringen måste du först bestämma dig vad det är du vill ska ingå i försäkringen. Det finns även olika hemförsäkringar beroende på vad för boende du har. Är du en hyresvärd är det hyresvärden som har ansvaret för reparationer. Om du dock var anledningen till branden är det du som är skyldig att betala. Då kan en hemförsäkring täcka detta. Det finns exempelvis försäkringar som är speciellt för dig som är en hyresvärd och för dig som har en bostadsrätt. Har du en villa borde du välja en försäkring där din tomt också ingår. En annan sak att tänka på är vad som ingår i hemförsäkringen.

Vanligtvis ingår detta i en hemförsäkring:

  • Egendomsskydd – Detta är ett skydd av dina ägodelar. Det kan handla skador som har uppkommit på grund av naturkatastrofer som översvämningar eller stormar. Hemförsäkringen ger också skydd vid vattenskador eller brand. Inbrott skydd är också inkluderat för egendomsskyddet.
  • Överfallsskydd – För det mesta täcker en hemförsäkring också ersättning vid rån eller överfall.
  • Reseförsäkring – I en bra hemförsäkring ingår också en reseförsäkring. Det ger ett skydd i ett visst antal dagar och skyddar både vid olyckor och sjukdomar. Ibland ger det även ett stöd om flyget blir inställt eller om det är förseningar.

Du kan även lägga till andra skydd i din hemförsäkring så att det är passande för ditt behov. Jämför också gärna mellan olika hemförsäkringar för att få det bästa priset.

Risker i köket

Köket är en samlingsplats där familjen spenderar mycket tid tillsammans. Men i ditt kök finns det många risker för olyckor, speciellt vattenskador och bränder. Många gånger är detta olyckor som hade gått att förhindra. Har du en hemförsäkring kan du självklart få en ersättning för dina ägodelar, men det är alltid bättre att aktivt jobba för att minska riskerna i ditt kök.

Vattenskador kan leda till stora kostnader

En allt mer vanlig skada i köket är vattenskador, och det har ökat rätt drastiskt de senaste åren. Idag använder vi allt mer apparater i vårt kök som hjälpmedel som ska göra vår vardag enklare. Men det är inte alltid dessa är testade. Det blir också allt mer vanligt att vi gör egna reparationer, speciellt när det kommer till rörmokeri, vilket också leder till fler vattenskador i köket.

Brandrisk i köket

I Sverige börjar de flesta bränderna idag i just vårt kök. Många olyckor sker eftersom det inte är fokus på matlagningen och att spisen lämnas på med mat. Att inte ha rent runt spisen är också en annan anledning till att bränder kan starta i köket. Bränder kan också starta i köket om en elapparat är skadad eller inte fungerar på ett korrekt sätt.

Minimera risker i köket

Anledningen till att många vattenskador sker i hemmet är på grund av diskmaskiner. Väldigt ofta är anledningen att monteringen har gått till på fel sätt, vilket därmed kan leda till att det börjar läcka. Gummislangen för diskmaskinen måste också bytas ut regelbundet för att förhindra skador. Ett tips är att alltid stänga av vattenventilen till diskmaskinen. Ha inte diskmaskinen på under natten eller när du har lämnat din bostad.

Du borde heller inte utföra en montering själv om du inte har kunskapen. Ta därför kontakt med en VVS-installatör som kan hjälpa dig. Detta är även något som kan göra att ditt pris för hemförsäkringen går ner, eftersom installationer i köket har skett av en utbildad installatör. För privatpersoner går det att använda ROT-avdraget med ett skatteavdrag på 30 % för att hjälpa med kostnaden.

För att förhindra bränder i köket är det viktigt att du alltid fokuserar på maten och spisen när denna är varm. Du borde heller aldrig förvara något vid spisen. Speciellt inte material som utgör en brandrisk som hushållspapper och matförpackningar. Något annat att kontrollera i ditt kök är elapparater. Kontrollera att sladdarna inte är skadade, eller att de låter konstigt när de används. Dra också ut sladdarna när de inte används.

Att göra rent köksfläkten kan också minska risken för bränder. Om filtret är fullt av fett är det enkelt att detta kan fatta eld och dessutom sprida sig längre. Något annat du borde rengöra regelbundet är brödrosten. Dra dock alltid ur kontakten innan du gör rent den.

Agera när olyckan är framme

Om olyckan trots allt är framme är det viktigt att du agerar på ett korrekt sätt. Om det är en läcka i huset ska du stänga av ditt vatten direkt. Se också till att ta kontakt med en VVS-montör som kan hjälpa dig. Vid en brand ska du enbart försöka släcka branden om det är utan en risk för dig. Få ut alla från byggnaden och ring sedan 112 för att få hjälp. Är olyckan framme och du inte har en försäkring kommer detta att bli dyrt för dig. Se därför till att du har en gällande försäkring i ditt hem för att vara helt skyddad.

Föregående

Bästa våffeljärnen för belgiska våfflor 2022 – njut av perfekt gräddade våfflor!

Bästa zestjärnet 2022 – passar perfekt till både matlagning och bakning!

Nästa